• سیستمهای جداسازی و حذف فراورده های نفتی از آب (CPI) با میزان تصفیه بسیار بالا در حد 5ppm :

    • در فرآیندها و همچنین پسابهای صنایع گوناگون اعم از پالایشگاه ، پتروشیمی ، نیروگاه و فولاد
    • در بنادر و لنگرگاهها
    • در فرودگاهها
    • ارتقا و بهبود عملکرد جداسازهای API موجود در پلنت
  • سیستمهای آب زدایی (De Watering) از مخازن نفت خام و سوخت

  • تصفیه و پاکسازی آلودگی ها و لکه های نفتی در در اقیانوس ، دریا ، رودخانه یا آبهای زیرزمینی