• انواع دیزل ژنراتورها در رنجهای مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی :

    • سیستم سوخت متنوع بر اساس انتخاب متقاضی : دیزل ، گازسوز یا دوگانه سوز
    • راه اندازی ژنراتورها بصورت plug & play ، بسیار سریع و قابل استفاده به محض تحویل
    • نویز و آلودگی بسیار کم
    • قابل ارائه بصورتهای کانتینری یا بدون کانتینر
    • استفاده از موتور و سیستم کنترلی مدنظر متقاضی طبق سفارش