• تستهای خاص خودرو

 • تست محصول نهایی (end of line) : ازجمله سیستم تنظیم چرخها (Wheel Alignment Machine) ، سیستم تنظیم چراغها (Headlamp Aiming test)

 • رول تست استند برای تستهای ترمز و پایداری : ABS – EDS – ESP – MSR/ASR ، قطعات و اینرسی ترمز ، تست گیربکس ، ایجاد شرایط جاده جهت تستهای ارتعاش ، نویز و ...

 • انواع دینامومترهای موتور و شاسی

 • سیستمهای تست موتور ، تست سلهای موتور

 • تست مجموعه انتقال نیرو و زیرمجموعه های آن

 • تستهای خاص عملکردی با شبیه سازی شرایط مختلف رانندگی

 • اندازه گیری عدم بالانس نیروی محرکه و شفت خودرو (نصب شده در خودرو) با سیستم غیرتماسی و بالانس اتوماتیک آن

 • برنامه ریزی و عیب یابی واحدهای کنترل خودرو (EOBD)

 • برنامه ریزی و عیب یابی قطعات الکترونیک خودرو (ECOS)

 • تست دوام

 • تستهای ارتعاشی

 • سنجش گازهای خروجی ، آلاینده ها و emission test

 • نرم افزار جهت شبیه سازی و اعمال شرایط واقعی بیرونی در حین تست

 • ربات مخصوص راننده جهت استفاده در تستهای مختلف به منظور افزایش دقت ، تکرار پذیری یکسان و عدم وابستگی به اپراتور و حذف خطاهای انسانی و ریسکهای ناشی از آن