سیمولاتورها : بویژه در آموزشهای صنایع نفت (حفاری ـ بالادستی و پایین دستی) ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی

انواع سیمولاتورها به منظور بررسیها و مطالعات مهندسی در راستای بهینه سازی پلنتها ، یافتن گلوگاهها و افزایش راندمان :

  • سیمولاتور حفاری در صنایع نفت و گاز
  • سیمولاتور پلنتهای تولید و انتقال نفت و گاز
  • سیمولاتور پالایشگاههای نفت و گاز
  • سیمولاتور پلنتهای پتروشیمی
  • سیمولاتور نیروگاهها